Vstup do výroby

Převážná většina vstupního materiálu je v celém portfoliu tlouštěk ve svitcích. Disponujeme vlastními skladovými zásobami v celkovém objemu 100t v nejrůznějších kombinacích tlouštěk a šíří svitků. Kvůli požadavkům na rovinnost fasádních prvků držíme hliníkové plechy naopak převážně v tabulích délek do 6 metrů. V této fázi probíhá také kontrola přijímaného materiálu – tloušťka zinku, RAL odstín, stav a kvalita ochranných folií apod.

Odvin a rovnání

Svitkové materiály procházejí v prvním kroku odvinovacím strojem a následně sadou rovnacích válců. Jsme schopni odvinout a vyválcovat plech do tloušťky 4mm včetně. Během odvinu probíhá automaticky také identifikační popis odvíjeného dílu (lze volitelně deaktivovat a provést identifikaci předem připravenými papírovými štítky – vhodné při následném práškovém lakování). V této fázi probíhá také mezioperační kontrola plošné rovinnosti a šavlovitosti a přes čárové kódy také automatický odpočet spotřebovaného materiálu ze skladového hospodářství.

V případě potřeby jsme schopni přijmout do výroby i vlastní svitkový materiál dle předem dohodnutých technických parametrů.

Základní předděrování

Odválcovaný pás plechu následně prochází děrovacím centrem s dvanácti děrovacími stanicemi. Jsme tak schopni plech při odvíjení zároveň předděrovat kombinací několika průměrů a tvarů (kruhové, čtvercové nebo oválné razníky) nebo provést jednoduché výseky dle vašich požadavků. Celý proces je završen příčným oddělením zatím kontinuálního pásu na požadovanou délku.

Stříhání

Odválcované pásy plechu lze libovolně stříhat jak podélně, tak příčně. Tabulový materiál začíná svůj výrobní proces výhradně na nůžkách. Opět se nabízí možnost zpracování vlastního tabulového materiálu do 8m délky.

Vysekávání

Disponujeme zcela novým vysekávacím strojem pro zpracování tabulového materiálu do formátu 1500x6000mm a síly 4mm. Zde probíhá plně automatizovaná výroba tvarově složitějších prvků, kusových zakázek o různých pozicích a sérií s menšími rozměry. U nerezových materiálů jsme limitováni tloušťkou plechu 3mm. U ostatních naopak možno po dohodě vysekávat i plech 5mm za předem dohodnutých podmínek.

Ohýbání

Stěžejní operací je následné ohýbání za studena takto připravených polotovarů. Disponujeme jak ohraňovacími lisy, tak ohýbacími lavicemi a kombinací obou jsme schopni ohraňovat profily nejrůznějších tvarů dle požadavků zákazníka. Pro maximální variabilitu se nabízí ještě výměna samotných nástrojů na jednotlivých strojích. V našem závodě v Údlicích umíme zpracovat délku až 9m při tloušťce 4mm. Delší profily jsme schopni zajistit v našich sesterských závodech. V této fázi také probíhá výstupní kontrola jednotlivých prvků.

Balení a expedice

Balení probíhá dle interně nastavených standardů. V případě požadavků zákazníka balíme dle jednotlivých střech, stavebních objektů, podlaží, fasád apod. Operativně zajišťujeme návozy buď zakázky jako celku, nebo také v různých termínech dle jednotlivých střech, objektů, dle tonáže a kapacity vozidel apod.

Externí kooperace

Externě jsme schopni zajistit následné práškové lakování profilů, pálení laserem, svařování, žárové zinkování a eloxování.